Chủ tịch Quốc hội miễn nhiệm mọi chức vụ với Thiếu tướng Lê Đình Nhường

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyê’t miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh và thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với nguyên Chánh văn phòng Cơ quan cảnh s.á.t điều tra (Bộ Công an) Lê Đình Nhường.

Ngày 12-4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành nghị quyê’t miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường. Nghị quyê’t có hiệu lực cùng ngày.

Cùng ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyê’t cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, do đã bị thi hành k.ỷ lu.ậ.t về Đảng và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe, kể từ 12-4-2019.

Ông Lê Đình Nhường.

Trước đó, tại kỳ họp 32 của Uỷ ban Kiểm tra TƯ vào ngày 6-12-2018 đã xem xét, thi hành k.ỷ lu.ậ.t đảng viên vi phạm.

Cụ thể, Uỷ ban Kiểm tra TƯ xem xét, thi hành k.ỷ lu.ậ.t 3 tướng c.ô.ng an, trong đó có Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh s.á.t điều tra, Bộ Công an bị k.ỷ lu.ậ.t cảnh cáo.

Lý do, ông Nhường có các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 30 của Uỷ ban Kiểm tra TƯ. Ông Nhường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Tổng cục Cảnh s.á.t trong v.ụ a’n liên quan một số cán bộ lãnh đạo Tổng cục và Cục Cảnh s.á.t phòng, chống t.ộ.i p.h.ạ.m c.ô.ng nghệ cao (C50) tiếp tay, bao che cho tổ chức đa’nh bạ.c trực tuyến trên mạng Internet.

Ông Nhường phải chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị với cương vị là người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.